DOZOWANIE

Systemy Dozowania firmy CTIcontrol pozwalają sterować i kontrolować w precyzyjny sposób żywienie zwierząt. Nasze Systemy Dozowania powalają na:

01

+Niezawodność

  • Pełna kontrola czasu i ilości zaprogramowanego dozowania
  • Możliwość generacji, modyfikacji i aktywowania/dezaktywowania dozowania z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu

02

+Precyzja

  • Wysoki poziom precyzji zaprogramowanych ilości dozowania
  • Programowalny okres bezpieczeństwa końca zaprogramowanych dozowań

03

+Bezpieczeństwo

  • Rejestr wszystkich zrealizowanych dozowań
  • Zawiadomienie o niezakończeniu zaprogramowanych dozowań
  • Programowalny okres bezpieczeństwa końca dozowania

04

+Łączność

  • Sprzęt dozowania podłączony jest do platformy CTIportal, na której możliwe jest sprawdzenie stanu dozowania w czasie rzeczywistym
  • Możliwość generacji, modyfikacji i aktywowania/dezaktywowania dozowania z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu
  • Wielodostępność z różnymi profilami bezpieczeństwa umożliwiającymi konfigurację

NASZ Sprzęt Dozowania

Dozowanie
F1T
F1T

Automatic food controller with winch motor for dosage

Dozowanie
F1
F1

Automatic food controller for dosage of food through single phase or three phase motorgear

Dozowanie
F2
F2

Automatic food controller